BESTELFORMULIER BAL FINAL
VOORNAAM 
ACHTERNAAM 
E-MAILADRES 
POSTADRES 
AANTAL TICKETS  Meerdere tickets bestellen kan
indien u zich tezamen aanmeldt op 31/12.
Ik steun Lombok  JA    NEEN (geen verschil in prijs:
2€ van jouw ticket gaat rechtstreeks naar de heropbouw van Lombok)
 

Betalingsmodaliteiten :
17 euro of 48 incl diner
IBAN BE22 0015 5047 2147
Contact 0474 279 557